Raad van Toezicht Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling

vacature

C.J. van Essen

Commissie van Onafhankelijkheid NDC-CI

N. Pleizier
 

Bestuur Nederlands Opleiding- en Kenniscentrum voor Arbeid onder Overdruk (St NOK)

M. Krul

M.J.M. Dröge

G. Kuijten

J. Koelewijn

 

College van Deskundigen Civiele Sector

R. Borgonjen, voorzitter (op persoonlijke titel)

G. Kuijten / P vd Boogaard (Douane)

C.A.C. Domstorff (Bluestream)

M.J.M. Dröge

J.P.H. Engels (UMC)

R. de Jong / M. Jansen (v. Amerongen)

H. Kapitein (DUC)

J. Koelewijn (Svitzer)

R. Knook (Boskalis/Smit Subsea)

L. Lagarde

J. Lagrauw (IHCHytech)

M. Krul (W. Smit)

M.C.B. Mentink (Boskalis/Smit Salv)

J.J. Smit (W. Smit)

C. Vriens / J. Zwijnenburg (DCN)

 

EDTC - European Diving Technology Committee

Voorzitter R. Knook en/of medewerker van het secretariaat

MBK NL Voorzittersoverleg

Voorzitter R. Knook en/of medewerker van het secretariaat

Bestuur J.P.H. Huijskensfonds Opleidingsfonds Duikindustrie

J.J. Smit

 

Op voordracht van NADO 

Beheerstichting Werken onder Overdruk - SWOD -

Bestuur: M.H. Hardon

Centraal College van de Deskundigen: R. Borgonjen en A. Ensing en vaste plv B.A.J. Mes

SWOD projectgroep Arbocatalogus

Civiele sector: J. Koelewijn
Penvoerder: A. Morrien